Câu đố tìm số phù hợp còn thiếu cho tam giác số


Bạn hãy tìm số thích hợp cho dấu ?

tam-giac-so-943
Correct! Wrong!

Giải thích:
Các tam giác trên có 2 màu.
Mỗi màu sẽ có quy luật khác nhau.
Tam giác màu vàng có quy luật là số chính giữa bằng tổng các số ở cạnh.
Tam giác màu xanh có quy luật là số chính giữa sẽ bằng hiệu cạnh trên - tổng của 2 canh dưới.
Vậy đáp án cần tìm cho dấu ? là 9- (4+3)=2.


0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Send this to a friend