Câu đố tìm hình theo quy luật các hình cho trước


Bạn hãy tìm quy luật và điền hình còn thiếu vào dấu ?

iq-riddle-select-right-shape-20200101
Correct! Wrong!

Giải thích:
Số đường thẳng sau mỗi hình tăng dần. Vậy hình còn thiếu là B ( hình vuông có 4 đường thẳng).


0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *