Tìm tích số bò, nước và cỏ từ các dữ kiện hình ảnh


Từ các dữ kiện, bạn hãy giúp tớ tìm tích của số bò, cỏ và nước nhé?

cau-do-tim-so-bo-nuoc-co-1
Không nhất thiết phải tìm được số bò, số cỏ và số nước. Bạn cần tìm tích của chúng.
Show hint
Correct! Wrong!

Giải thích:
Hàng 1: (nước + cỏ =7) => (nước = 7 - cỏ)
Hàng 2: (2 (bò) + nước x cỏ =16)
Hàng 3: (2 (cỏ) - bò + 2 (nước) =11)
Thay: (nước = 7 - cỏ) vào (nước) của hàng 3
=> bò =3
Từ số bò có được thay tiếp vào hàng 2 => (nước x cỏ)=10
Như vậy: bò x cỏ x nước= 3 x (10)=30


0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *