Câu đố nếu 2=3, 4=14, 6=33, 10=95 thì 8=?


Câu đố dưới đây sẽ kiểm tra sự nhạy bén và sự thông minh của bạn. Mặc dù những câu đố dạng này sẽ không đúng về mặt toán học nhưng chúng lại có mối liên hệ về mặt logic với nhau. Để giải được câu đố này, bạn cần tìm được Logic giữa các phép toán.

 1. Bạn hãy tìm số thích hợp và điền vào dấu ?

  ! Bạn hãy nhập đáp án là một số vào ô bên dưới.

  1. Guess I give up
  Correct!
  Wrong!

  Đáp án: 60

  Xét theo từng hàng bạn sẽ thấy các phép tính theo một quy luật là: bình phương vế trái  và trừ đi một nữa sẽ được kết quả ở vế phải.

  Như vậy, đáp án sẽ là 8^2 - (8/2) = 64-4=60

Câu đố nếu 2=3, 4=14, 6=33, 10=95 thì 8=?

Created on
 1. Quiz result
  You scored
  Correct!
  Share Your Result
 2. Quiz result

  Bạn giỏi đấy!

  You scored
  Correct!
  Share Your Result
 3. Quiz result

  Bạn chưa cố gắng hết sức rồi!

  You scored
  Correct!
  Share Your Result

0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *