Câu đố tam giác số 4-2-1-3, 12-4-4, 60-20, ??


Bạn hãy tìm số phù hợp điền vào đỉnh tam giác số nhé!

tam-giac-so-4213-1244-60-20
Correct! Wrong!

Giải thích:
Số nằm phía trên 2 số sẽ bằng tích 2 số dưới và cộng với số đầu tiên.
Ví dụ: 12 = (4*2)+ 4; 4=(2*1)+2; 4=(1*3)+1...
Như vậy: (60*20)+60 = 1260


0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Send this to a friend