Câu đố tìm số còn thiếu trong hình ngũ giác! 20200403


Có mối liên hệ quy luật của các đỉnh giữa các ngũ giác với nhau. Tìm ra quy luật đó, câu đố sẽ được giải dễ dàng.

 1. Bạn hãy tìm số ?? còn thiếu trong hình ngũ giác sau

  ! Bạn hãy nhập đáp án là một số vào ô bên dưới.

  1. Guess I give up
  Correct!
  Wrong!

  Đáp án: 10

  Số ở đỉnh ngũ giác thứ 3 sẽ bằng tổng tương ứng đỉnh ngũ giác thứ nhất và thứ 2. Như vậy,

  • 2 + 3 =5
  • 4 + 1 =5
  • 7 + 2 =9
  • 6 + 5 =11
  • => (đáp án) 1 + 9 =10 

Câu đố tìm số còn thiếu trong hình ngũ giác! 20200403

Created on
 1. Quiz result
  You scored
  Correct!
  Share Your Result
 2. Quiz result

  Bạn giỏi đấy!

  You scored
  Correct!
  Share Your Result
 3. Quiz result

  Bạn chưa cố gắng hết sức rồi!

  You scored
  Correct!
  Share Your Result

0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *