Tìm số phù hợp cho câu đố cực khó sau! 20200726


Ở những câu đố logic dạng này sẽ là kết hợp của các phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Nếu bạn tìm ra quy luật của các phép tính giữa các số với nhau. Đáp án sẽ rất dễ dàng đối với bạn.

 1. Bạn hãy tìm số phù hợp cho dấu ??

  ! Bạn hãy nhập đáp án là một số vào ô bên dưới.

  1. Guess I give up
  Correct!
  Wrong!

  Đáp án: 29

  Xét các số riêng từng nhóm hình, bạn sẽ thấy quy luật số như sau: số phía dưới sẽ là tổng của tích và tổng của 2 số phía trên.

  • (6*4) + (6+4) = 34
  • (8*5) + (8+5) = 53
  • (11*3) + (11+3) = 47
  • => (9*2) + (9+2) = 29


Tìm số phù hợp cho câu đố cực khó sau! 20200726

Created on
 1. Quiz result
  You scored
  Correct!
  Share Your Result
 2. Quiz result

  Bạn rất giỏi!

  You scored
  Correct!
  Share Your Result
 3. Quiz result

  Bạn chưa cố gắng hết sức rồi!

  You scored
  Correct!
  Share Your Result

0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *