Ma trận số 12-18-28, 60-65-35, 37-??-51


Bạn hãy tìm số ?? để hoàn thành ma trận sau nhé!

ma-tran-so-12-18-28-60-65-35-37-51
Correct! Wrong!

Giải thích:
Xét theo từng hàng thì bạn sẽ thấy số chính giữa sẽ là kết hợp của số đầu tiên của số bên trái và số thứ 2 của số nằm bên phải.
Vậy đáp án đúng là: 31


0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Send this to a friend