Tìm quy luật số 32168=1, 619021=0, 116816=2, 093316=?


Bạn hãy tìm quy luật số và điền số thích hợp vào dấu ?

cau-do-chuoi-so-132168-619021-116816-093316
Correct! Wrong!

Giải thích:
Kết quả ở về phải là số lần xuất hiện của số 16 ở vế trái.
Vậy đáp án là 1.


0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *