Bạn hãy tìm quy luật tách số các chuỗi số 11451, 23228, 33913, 84044


Bạn hãy tìm số thích hợp điện vào dấu ??

chuoi-so-11451-23228-33913-84044
Correct! Wrong!

Giải thích:
Bỏ các số giống nhau của vế bên trái, bạn sẽ có được đáp án.


0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Send this to a friend