Tìm số còn thiếu trong ma trận số! 11218-52-12514

Thử tài suy luận của bạn với 2 câu đố giải ma trận số.


Các câu đố về ma trận số thông thường sẽ theo quy luật của hàng, cột hoặc các số đối xứng nhau. Nếu tìm ra quy luật đó, bạn sẽ dễ dàng tìm ra số còn thiếu trong các câu đố ma trận số đó.

 1. 1 Câu đố số 1

  1. 5
  2. 6
  3. 7
  4. 8
  Correct!
  Wrong!

  Đáp án: 6

  Xét theo từng hàng:

  1. Hàng 1: (11-2)=9 -> 9 * 2 = 18
  2. Hàng 3: (12-5)=7 -> 7 * 2 = 14
  3. Vậy hàng 2: (5-2)=3 ->3 * 2= 6
 2. 2 Câu đố số 2

  1. 7
  2. 9
  3. 11
  4. 13
  Correct!
  Wrong!

  Đáp án: 11

  Xét theo từng hàng:

  1. Hàng 1: (11:2) + (9*2)=20
  2. Hàng 2: (10:2) + (8*2)=21
  3. Vậy hàng 3: (6:2) + (4*2)=11

Tìm số còn thiếu trong ma trận số! 11218-52-12514

Created on
 1. Quiz result
  You scored
  Correct!
  Share Your Result
 2. Quiz result

  Bạn rất giỏi!

  You scored
  Correct!

  Những câu đố rất khó nhưng chẳng thể làm khó được bạn.

  Share Your Result
 3. Quiz result

  Bạn rất khá!

  You scored
  Correct!

  Toàn những câu đố khó nhưng bạn cũng giải được một số câu.

  Share Your Result
 4. Quiz result

  Bạn đã rất cố gắng!

  You scored
  Correct!

  Việc thử giải hết các câu đố cho thấy bạn có ý trí rồi.

  Share Your Result

0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *