Câu đố giải ma trận số 9-3-3 | 6-2-3 | 8-4-?


Ở câu đố này, bạn hãy quan sát thật kỹ để tìm ra quy luật số của ma trận số. Nó có thể có quy luật số theo hàng ngang, dọc hoặc đối xứng qua số ở giữa. Bạn hãy có gắng để giải được câu đố này nha.

 1. Bạn hãy tìm số phù hợp cho dấu ?

  Bạn hãy lựa chọn 1 đáp án đúng.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  Correct!
  Wrong!

  Đáp án: 2

  Quy luật của ma trận số này sẽ theo hàng ngang. Và bạn để ý, số cuối cùng của 1 hàng là kết quả của phép chia giữa số thứ nhất và thứ 2.

  • 9 / 3 = 3
  • 6/2 =3
  • => 8/4 = 2

Câu đố giải ma trận số 9-3-3 | 6-2-3 | 8-4-?

Created on
 1. Quiz result
  You scored
  Correct!
  Share Your Result
 2. Quiz result

  Bạn rất giỏi!

  You scored
  Correct!
  Share Your Result
 3. Quiz result

  Bạn chưa cố gắng hết sức rồi!

  You scored
  Correct!
  Share Your Result

0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Send this to a friend