Câu đố Logic cực khó tìm số phù hợp !20200101


Bạn hãy điền số thích hợp vào dấu ??

cau-do-kho-20200125-1
Correct! Wrong!

Giải thích:
Kết quả của mỗi hàng sẽ bằng (tích của 2 số về trái) (trừ) (hiệu số thứ 2 và số thứ nhất.
=> 2+3=2*3-(3-2)=5
=> 3+7=3*7-(7-3)=17
=> 4+5=4*5-(5-4)=19
=> 5+8=5*8-(8-5)=37
=> 6+7=6*7-(7-6)=41


One Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *