Câu đố tìm tích số của ly kem và ly cafe


Bạn hãy tìm số thích hợp điền vào dấu ?

icream-coffe
Correct! Wrong!

Giải thích:
Lấy hàng 1 + hàng 2=> 2 ly kem =18
=> ly kem =9
=> cafe =1
Như vậy, ly cafe x ly kem= 1 x 9 =9


0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Send this to a friend