Đố bạn tìm được quy luật của các số sau?


Bạn hãy tìm quy luật của các số sau và điền số thích hợp vào dấu ?

tim-quy-luat-so
Correct! Wrong!

Số đầu tiên của vế trái = số đầu tiên của về phải.
Các số còn lại của vế phải =(số thứ 2 của vế trái)* 2
13=16
23=26
66=612
82=84


0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *